Bli kund hos AST?

Som kund hos AST drar du nytta av en unik expertis, mångsidig erfarenhet och gedigen förståelse för affärsverksamhet. Vi har hundratals kundföretag av olika storlek, verksamma inom olika branscher. Den gemensamma faktorn för våra kunder är att de uppskattar en hög servicenivå och ett högklassigt utbud.

Personlig kontakt

Vi utser en egen kontaktperson för samtliga kunder för att tillgodose kundens behov. Varje kontaktperson stöds av hela vårt expertteam.

Alla tjänster från ett och samma ställe

Våra kunder får de tjänster som de behöver effektivt på ett och samma ställe och kan på så sätt spara både tid och pengar. Vi kan erbjuda allt från konsulttjänster till praktiska arrangemang, som exakt lämpliga lösningspaket.

Aktiv hjälp

Vi lär oss känna ditt företags affärsverksamhet i detalj. Vi erbjuder aktiv och personlig rådgivning och håller ditt företag kontinuerligt uppdaterat om väsentlig ekonomisk information och tillhörande lagstiftnings- och skattefrågor.

Internationella nätverk

Vi är specialiserade på ekonomiförvaltning i utländska företag som är verksamma i Finland. Kunder med liknande behov i de övriga nordiska länderna kan dra nytta av vårt omfattande nordiska nätverk. Via vårt heltäckande internationella partnernätverk kan vi verka globalt.

Service på ditt eget språk

Våra medarbetare betjänar dig på tre språk: finska, svenska och engelska. Detta underlättar internationella företags verksamhet lokalt och skötseln av kontakter mellan länder.

Varför välja AST?