HR-tjänster och löneadministration

Genom att utlokalisera personal- och löneadministrationen sparar du din egen arbetstid. Dessutom kan du vara säker på att lokala föreskrifter, kollektivavtal och skattelagstiftning följs.

AST Human Resources

Små och medelstora företag har inte nödvändigtvis möjlighet att sysselsätta en heltidsanställd HR-expert. Behovet av HR-expertis kan vara några dagar i månaden eller till och med dagligt vid svårare omställningar. Bland våra tjänster kan du sammanställa en helhet som lämpar sig för din organisation. Vi hjälper även till med anställningsfrågor.

HR Helpdesk svarar på frågor kring rekrytering, anställningsförhållanden och utbildningar och stödjer cheferna i anställningsfrågor.

Våra HR-experter tar även hand om till exempel företagshälsovårdsavtal, FPA-ärenden, pensioner och försäkringar. Vi sköter om livscykelhanteringen av anställningsförhållanden, som omfattar pappersarbete relaterat till nya anställda, avtal, uppdateringar under anställningen samt hantering av anställda som lämnar företaget.

Våra uppgifter omfattar även sammanställande, underhåll och uppdatering av HR-personalhandboken och lagstadgade planer och dokument. Dessa utarbetas utifrån företagets verksamhetsmodell.  Som stöd för besluten säkerställer vi alltid att gällande lagar och föreskrifter följs.

Löneadministration

Inom löneadministrationstjänster erbjuder vi utöver löneräkning även tjänster för behandling av reseräkningar, uppföljning av arbetstid och semester samt årlig myndighetsrapportering.

Arbetstidslagen, kollektivavtal inom olika branscher samt kontakt med försäkringsbolag, fackförbund, FPA och övriga myndigheter är en del av vårt arbete. Vi använder branschens mångsidigaste system för arbetet och håller både systemen och personalens utbildning uppdaterade. Rapporteringsmöjligheterna är omfattande och vi utvecklar gränssnitten till olika HR-, arbetstids- och bokföringsprogram efter behov.

Du kan välja en helt utlokaliserad tjänst eller förhandla med oss om en modell som lämpar sig för just ditt företag. Bakom vår tjänst står yrkeskunniga, flexibla och lättillgängliga proffs inom HR- och löneadministration.

Varför välja AST?