Vad är AST?

AST-Accounting Services Tilimatic Oy är en auktoriserad redovisningsbyrå som grundades 1979. AST är ett av de ledande företagen i sin bransch med bred erfarenhet av finsk och internationell redovisning (IFRS och US/UK GAAP) och koncernrapportering. Vår kärnkompetens är att tillhandahålla rådgivnings- och redovisningstjänster till dotterbolag och lokala filialer till utländska företag verksamma i Finland.

Vi finns i centrala Helsingfors, i närheten av viktiga bank-, juridiska och revisionstjänster.

Vi erbjuder tjänster på finska, svenska och engelska.

Varför välja AST?