AST - Accounting Services Tilimatic
Ring oss: +358 9 618 881
Suomi  l  English
Ring oss: +358 9 618 881
AST - Accounting Services Tilimatic

Välkommen till AST

Vi förnyar våra hemsida, som kommer att publiceras här inom kort.
E-post:
Tel:+358 9 618 881
Adress:Malminkatu 16,
6krs. (Voimatalo),
00100 Helsinki

Våra kunniga medarbetare erbjuder högklassiga redovisningstjänster i centrala Helsingfors. Med hjälp av våra webbaserade tjänster kan du sköta dagliga redovisningsgsrutiner flexibelt via nätet.

Redovisning

Våra redovisningstjänster omfattar bokföring, rapportering, fakturering, reskontra, betalningstjänster, bokslut och skattedeklarationer. Vi kan erbjuda en heltäckande, helt färdig lösning som en utlokaliserad ekonomiavdelning för ditt företag eller leverera programvara och erbjuda stöd för redovisning som ditt företag sköter själv.

Vi betjänar våra internationella kunder även i frågor relaterade till lagstadgad redovisning, till exempel IFRS-standarder och intern redovisning.

Vi gör även upp årsbokslut och månadsbokslut på finska, svenska och engelska samt andra ekonomiska utredningar.

Skattetjänster

En proaktiv skatteplanering som pågår året runt hjälper till att optimera ditt företags resultat även ur beskattningssynpunkt. Våra skattetjänster omfattar skatteplanering och vid behov kontakt med skattemyndigheterna samt iakttagande av skattebestämmelserna, inklusive års- och månadsdeklarationer i enlighet med finsk beskattningslagstiftning. För våra utländska kunder erbjuder vi även skatterepresentation och momsrepresentation samt underhåll av ett elektroniskt skattekonto.

HR-tjänster och löneadministration

Genom att utlokalisera personal- och löneadministrationen sparar du din egen arbetstid. Dessutom kan du vara säker på att lokala föreskrifter, kollektivavtal och skattelagstiftning följs.

Konsulttjänster

Vi hjälper gärna till om du behöver hjälp med att etablera ett företag, söker information om arbetsmarknadens regler eller vill få den bästa möjliga nyttan av skatteplanering. Vi analyserar bokslut, hjälper dig att välja en lämplig bolagsform för nya företag och föreslår skatte- och bokföringslösningar.

Sekreterartjänster

Vi erbjuder mångsidiga sekreterartjänster för att smidigt ta hand om praktiska arrangemang. Våra tjänster omfattar till exempel tillfälliga eller permanenta faktureringsadresser eller c/o-adresser för myndighetsärenden samt eftersändning av post. Särskilt våra internationella kunder drar nytta av dessa tjänster. Dessutom kan vi ta hand om underhåll av handelsregisteruppgifter, skrivande av de vanligaste protokollen och skanning av inköpsfakturor. Vi kan även ordna till exempel möteslokaler.

Mjukvara

Maestro-programmet är ett av de mest heltäckande redovisningssystemen på marknaden. Med hjälp av Maestro har du kontinuerligt tillgång till korrekt, aktuell information, och en del av applikationerna kan användas även via mobiltelefonen.

Maestro fungerar som ett elektroniskt skrivbord som möjliggör en direkt och enkel kontakt mellan dig och oss. Hantering av resekostnader och inköpsfakturor och rapportering är bara några exempel på redovisningsuppgifter som kan hanteras via Maestro. Alla fakturor kopplas direkt till din bokföring. I det heltäckande elektroniska arkivet hittar du rätt dokument när som helst.

VARFÖR VÄLJA AST?

1

Vi är din partner. Vi sitter på samma sida om bordet som du. Vi erbjuder dig exakt det och endast det som din affärsverksamhet behöver för att blomstra.

2

Vi tillhandahåller en redovisningsbyrå, IT-tjänster och konsulttjänster av de kunnigaste yrkesmänniskorna inom branschen under samma tak. Vår långa och mångsidiga erfarenhet hjälper till att hitta de lösningar som lämpar sig bäst för dig.

3

Vi är genuint internationella. Våra språkkunniga medarbetare betjänar dig på ditt eget språk. Vårt omfattande nätverk garanterar att du får den hjälp som du behöver, oavsett land eller världsdel.